התחבר

רמלה ענן בן דוד בית הכנסת הקראי

רמלה ענן בן דוד בית הכנסת הקראי

קטגוריה:

תיאור המוצר

רמלה ענן בן דוד בית הכנסת הקראי
איך להגיע רחוב קלאוזנר 16 רמלה
טלפון לתאום  9249104 – 08
בית הכנסת פתוח 
מידע
יסודות הדת
כל המצוות, בין אם הן מצוות עשה ובין אם הן מצוות לא־תעשה, שאותן קיבל משה רבנו בהר סיני, והן כתובות בתורה.
ההיקש – ההיקש הוא הדרך שבאמצעותה פוסקים הלכה למקרים שאינם כתובים במפורש בתורה,קביעת הלכה זאת נעשית באמצעות היקשים לשוניים ממקומות שונים בתנך או על פי ההיגיון.
 
סבל הירושהנקרא גם העתקה משתלשלת – הנו כלל המנהגים שנהגו בהם בעבר,ובמקרים מסוימים אפילו לפני מתן תורה, והם הועברו מדור לדור ,כמו אופן ביצוע השחיטה, או אופן ביצוע ברית המילה,כל זאת בתנאי שאינם סותרים את התורה שבכתב, ובנוסף הם קשורים לאופן ביצועה המדויק של מצווה ,מסוימת שנכתבה בתורה, במקרה של השחיטה – מצוות איסור אכילת הדם. הקראים אינם טוענים, שמנהגים אלה ניתנו על ידי אלוהים.
 
לעדה הקראית בארץ יש מוסדות רבניים ובכלל זה בית דין רבני, אך אלה אינם מוכרים על ידי רשויות השלטון ואין להם כל מעמד חוקי או משפטי במדינת ישראל ולכן מוסדות אלה נתמכים אך ורק על ידי בני הקהילה ואינם זכאים לכל תמיכה ממשלתית. עד לשנת 1969 חל מבחינה הלכתית איסור חמור על נישואים שבין בני העדה הקראית לשאר היהודים ובשנה זו הגיעו הרבנים הקראים יחד עם הרבנים האורתודוקסים לכלל פתרון הלכתי וכיום יש קשרי חיתון רבים יהודים קראים ליהודים לא קראים המקובלים ומוכרים על ידי הממסד הדתי במדינת ישראל.
חשוב להדגיש כי מאז ומעולם הוכרו בני כת הקראים כיהודים על פי ההלכה וגם כיום הם מוכרים על ידי המוסדות הרבניים כיהודים שאין להבדיל בניהם לבין שאר בני העם היהודי ומלבד מנהגיהם השונים אין הבדל.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

הוסף חוות דעת

הוסף חוות דעת

תיהיה הראשון לסקור “רמלה ענן בן דוד בית הכנסת הקראי”