התחבר

סדום ספור מפעל המלח הדרומי והלאמת המפעל

מידע כללי, מפעלי ים המלח, סיורים מודרכים מרכז מידע סדום
לחיפוש חדש לחצו כאן להזמנת מלון לחצו כאן

חזונו לעתיד בשנות הארבעים שלאחר מלחמת השחרור טפח בפניו לאחריה, כיוון שהמפעל בסדום הבודד שנותר בידו ,היה מבודד וללא יכולת לשנע את תוצרתו ולמעשה לא הופקה שום תוצרת במפעל ,צוות המתנדבים שנותר רק שימרו ותחזקו את הציוד ,ועסקו בשמירה פיזית על השטח והמתקנים מפני חבלה ,משום כך ,לא הפיק המפעל אשלג ממלחמת השחרור ועד שנת 1952.

אך נניח שהופקו כמויות קטנות בתהליך שימור המפעל ,אך לא הייתה דרך קיימת להעברתו בשינוע יבשתי או ימי ,כך שמבחינת הייצור ,לא התקיימה פעילות יצור למען המסחר והייצוא, מעבר לכך ,נדרשה השקעה גדולה חדשה לחידוש הציוד שהתבלה והחלפת חלקו והקמת מערכת אידוי מודרנית ,בנוסף להקמת מערך שווק חדש לאחר שהקודם נעלם .

בסוף שנת 1948 מיד לאחר קום המדינה , הוקמו משרדי הממשלה השונים ,שישבו בירושלים ,והחלו לבדוק את מקורות ההכנסה העתידיים למדינת ישראל, בין יתר ועדות הבדיקה ,התמנתה ועדה לנסות ולהפעיל את מפעל  ים המלח ,שעד מלחמת השחרור היה אחד ממרכיבי ההכנסה הגדולים, לקופת ממשלת המנדט בארץ ישראל, מגביית מכס ליצוא ומכספי הזיכיון שנגבו מהמפעל.

פקידי הוועדה ,בחנו את ביצועי חברת האשלג הארץ ישראלית, בשנות מלחמת השחרור ולאחריה ,תוך התעלמות גמורה מהמצב האבסורדי שאליו נקלעה החברה, הן מהפן הביטחוני ,הן מהעדר כביש שממנו תשלח סחורה מוגמרת והכי חשוב התעלמה הוועדה מהמצב שהמפעל שותק ובתקופה זאת התיישנו חלק מהמכונות ושנדרש הון להעמיד את המפעל ולהעבירו לפסי עבודה ומיכון מודרניים.

מנהלי חברת המלח הארץ ישראלית ,הכריזו כי לאחר חתימת הסכמי הנשק עם הממלכה הירדנית, ויחתמו הסכמי התשלומים הן לממשלת ישראל החדשה, והמשך תשלומים מסים לירדן ,יתחיל שוב תהליך הייצור והייצוא, על פי ההצהרות שלהם ,חברה אמריקאית קבלה על עצמה ,השקיע לפתוח מחדש ולפתח את המפעל בסדום, אלא שזאת הייתה הכרזת שווא.

הסכם העברת ורכישת הבעלות של חברת המלח הארץ ישראלית לידי ממשלת ישראל , הסתיימה בסוף שנת 1950 ,הסכם שנחתם בלונדון (מרכז הנהלת החברה ) בידי מנהלי החברה הבריטית ומנכ"ל משרד האוצר דוד הורוביץ ,על פי החוזה תעניק ממשלת ישראל הלוואה בסך שנים וחצי מיליון דולר למפעל בסדום שחלקו יוקדש לסלילת הכביש באר שבע סדום ,חברת המלך הארצישראלית ,התחייבה להשיג עוד כחמישה מיליון דולר ,לחידוש הציוד ושכלולו  .

בתמורה הועברו מרבית מניות החברה הארץ ישראלית לידיים יהודיות (ממשלה, מוסדות )נקבע כי ההנהלה תעבור לשבת בארץ ישראל וההחלטה החשובה שמדינת ישראל תוכל לרכוש את השליטה הסופית על המפעל בסדום, כאשר תפנה המדינה בבקשה כזאת להנהלת המפעל כאשר תחפוץ .

הנושא היחידי של וועדת ים המלח והאוצר, החריגה של הבעלים מתנאי הזיכיון ,הוועדה התעלמה מהתנאים שנוצרו בתקופת המלחמה והישירה מבטה אל הכיס, הוועדה בדקה את החריגה מהכמויות שהתחייבו הבעלים להפיק, והפועל היוצא מה היו צריכות להיות ההכנסות למדינה מהן.

לאחר משא ומתן עם הוועדה וניסיונם הכושל של בעלי הזיכיון משה נובומייסקי ושותפו מייג'ור טולק, להשיג משקיעים בעלי ממון לשיקום המפעל ,או למכור מניות של חברה המלח בבורסה בניו יורק, בנוסף למאמצים אלו שנעשו על מנת להגדיל את ההון העצמי וניסיונם הכושל של בעלי החברה ,לקבל הלוואה ממשלתית שהובטחה להם , יצרו את התנאים להחלטת הממשלה בסוף שנת 1952 ,להלאמת המפעל הדרומי והפיכתו לחברה ממשלתית שנקראה מפעלי ים המלח בע"מ.

במחצית שנת 1951 הופעלו לחצים כבירים בידי הממלכה הירדנית על מנהלי מפעל המלח הצפוני ,על מנת שיחדשו את הפעלת הכרייה במפעל הצפוני, ממשלת ירדן איימה על הבעלים שאם הם לא יחדשו מידית את ההפקה בעצמם,   היא תקים חברה מטעמה ותחל בהפקת מלח בצפון מערב ים המלך.

לצורך הקמת חברה חדשה למפעל ,הוזמנה לירדן חברה איטלקית על מנת לדון בחוזה העבודה והזיכיון, ממשלת ירדן אף נערכה לסלילת כביש חדש מהמפעל בקלייה לנמלה הדרומי בעקבה שבים סוף שלשם הועברה תוצרתו של המפעל הירדני בצד המזרחי דרומי של ים המלח.

הזמן הארוך שהושקע במשא ומתן סיפק לוועדה תרוץ להכנת התנאים להלאמת המפעל הזמן סיפק למתחרים ברחבי העולם ,להגדיל את תפוקתם ולקבוע רמת מחירים סבירה לסחורתם, ולכבוש את השווקים של המפעל בעולם, אלו שהיו למפעל טרם פרוץ ובזמן מלחמת העולם השנייה .

המצב החדש יצר מצב שונה של כדאיות כלכלית, ורצון המדינה לתת הלוואות לאנשים פרטיים ,ובמיוחד לחברת המלח הארץ ישראלית הפרטית במטרה לשפר את המיכון ופיתוח המפעל בסדום, גם הסכמי ייצוא חדשים, שהצליחו בעלי החברה להשיג, עם חברות בעולם התמוגג עקב אי פתיחתו מחדש של המפעל.

אין לתאר את עגמתו של מנהל המפעל והבעלים משה נובומייסקי ,כששמע ממיטת חוליו בבית החולים על אובדן מפעל חייו האדיר בקלייה ,שלאחר תשע עשר שנים , נגוז בלא שנורתה ולו ירייה אחת להגנתו.

מבחינה צבאית מואשמת ההגנה בהפקרת האזור ,שלדעתם של  פרשנים היה יכול לשמש קו הגנה נוח ולהישאר כעצם בצווארו של הלגיון ,(תמיד נשארה האופציה לסגת דרך הים) או פינוי מוטס ואולי אפילו במהלך הלחימה לנתק את צבא הלגיון מבסיסו בעבר הירדן .

בקיצור עבודת חייו של המהנדס משה נובומייסקי, לאורך 25 שנים מבחינתו ירדה לטמיון בפועל בגיל מבוגר ,המדינה החליטה להותיר מעט כבוד בידיו לפועלו, והעניקה לו את התואר נשיא הכבוד של מפעל ים המלח ובעבור שיטות עבודתו לכרייה אשלג במכרות פתוחים , קבל המהנדס משה נובומייסקי תואר כבוד למדעים מטעם הטכניון.

ים המלח ספור מפעל המלח בסדום עד לסלילת הכביש
במחצית שנת 1951 עדיין נסללה הדרך למפעל המלח בסדום, מעט חומר שנכרה נשלח במשאית או שניים בדרך העפר לצרכי מפעלי מדינת ישראל ,בתחשיב שערכו התברר כי בתנאים הנוכחים משלוח של טונה אשלג מסדום לנמל חיפה ,עשוי לעלות כשמונה לירות טונה של אשלג נמכרה בשור הבין לאומי במחיר של כשישים דולר לטון ,כאשר יושלם הכביש הוא יחסוך כחמישים קילומטר ,ואז העלות להובלה טונה אשלג ,תצנח למחיר של שנים וחצי לירות לטונה.

בשלב ההמתנה לכביש שיגיע לסדום ,מפעילים במפעל המלח לצרכי שימור, את המכונות מעת לעת ,אבל באופן כללי מחליד הציוד והמכונות ,בעבר נשטפו הצינורות שהוליכו את מי הים לברכות האידוי והמתקנים במים מתוקים ,הם גם נמשחו באספלט על מנת למנוע את פעולת הקורוזיה ,אך פעולות אלו חדלו בשלב המצור והמחסור בתעבורה יבשתית להולכת הסחורה.

חלק מהמכונות החדשות שהגיעו בעבור מפעל ים המלח בסדום ,נותרו תקועות בנמלי הארץ מחוסר יכולת לשנע אותם לסדום, על פי התוכניות החדשות להפקת האשלג ,כאשר ימצא המימון לתהליך ההתחדשות והחלפת חלק מהציוד ותהליך הייצור לתהליכים מודרניים יותר , יתעורר המפעל לחיים.

תכונות פילטר לוח

הוסף חוות דעת

כתיבת תגובה

Save on your hotel - hotelscombined.co.il

חיפוש

הקלד ולחץ על Enter

בחר קטגוריה להצגה במסננים

נוסף על ידי אורי מלץ

אורי מלץ

בבקשה על מנת לראות פרטי החשבון.