התחבר

מזכרת בתיה סיפור הפרות החולבות במושבה

חוות בודדים
אטרקציות, מחלבות וגבינות, מידע כללי מרכז מידע מזכרת בתיה
לחיפוש חדש לחצו כאן להזמנת מלון לחצו כאן

ספור ההלוואות העיקריות למושבה מזכרת בתיה , החל בהלוואה שנתנה מידי בנק אפ"ק בשנת 1914 ,בטרם מלחמת העולם הראשונה ל 32 מתיישבים במושבה, על מנת שירכשו פרות לרפתות , אלא שהמלחמה פרצה הצבא התורכי פשט על המושבה ושדד את בעלי החיים והחיות הנותרות מתו ברעב או מחלות ,כך נשארו האיכרים עם שוקת שבורה וחובות שעלו ותפחו ,מחוסר אמצעים להחזירם, בתום המלחמה הלוואה של 400 לא"י הפכה לחוב של 13.000 אלף כקרן ועליה ריבית של 1000 לא"י, שהוטלו על שכמם של 22 מאיכרי המושבה.

הוויכוח בארץ ישראל ההיסטורית, בחשיבות "המשרד הארץ ישראלי ",בשנות העשרים לאחר מלחמת העולם הראשונה ותרומתו להצלת מושבותיו של הברון רוטשילד תחת פיק"א ובהמשך את יק"א לאחר שהברון רוטשילד העביר את המושבות לניהולו של הברון הירש, חשיבותו ומתי הוא החל לפעול למען המושבות ,עדיין מעוררת מחלוקות גם כיום חלק גדול מעזרה זאת ,מסופרת על המושבה מזכרת בתיה שעמדה בפני פשיטת רגל.

זקני הארץ מספרים ,כי הפלאחים היהודים החסידים ואנשי המעשה במושבה ,היו על סף שוקת שבורה ,בתחילה לצורך העזרה נשלח למושבה האגרונום דוקטור זגורדוסקי מטעם המשרד הארץ הישראלי, במושבה מצא חקלאים שהתייאשו מגידול בשדותיהם ויצאו לחפש מקורות פרנסה כשכירים בישובים אחרים, כינס זגורדסקי את החקלאים והפיך בהם רצון מחודש להיות חקלאים עבריים באדמת ארץ ישראל.

עוד הבטיח להם לשיקום הנחלות הלוואה נוחה מבנק אפ"ק , אך בעיקר לבניית מחלבה מודרנית חדשה שנבנתה ליד באר המים במרכז המושבה , מחלבה שתעמוד ברמה כנגד מחלבות המושבות של הטמפלרים שעבדו בשיטות מודרניות .
לעומתם טוענים מסיפורי זקני המושבה ,כי הכספים לבניית משק החלב החדש במושבה שלאחר המלחמה הגיעו מהברון בידי פיק"א , אנשי המושבה כי הברון בשנת 1922 תרם כאלפים לירות מצריות ,לרכישת פרות לרפתות שהתרוקנו מפרות בעת המלחמה ,לקח זמן להתאקלמות הפרות שנרכשו ,וכמויות החלב שהופקו נדרש הקמת מחלבה מודרנית לאכסון החלב מהנחלות ולשיווקם .

עזרה לשווק החלב הגיעה מהתפתחות וגידול האוכלוסייה היהודית ביפו ותל אביב ,שהחליטו כי הם רוכשים חלב מיהודים ולא מהערבים ,חלק מהחלב שוגר גם לירושלים , על מנת לעמוד בדרישה הגוברת לחלב , במושבה החלו להגדיל את מספר הפרות וטיבם ברפתות המושבה .

ההכנסות מתפוקת החלב ושווקו ,החלו לעלות משנה לשנה ובשנת 1925 הם הניבו כשלושת אלפים לירות מצריות, כנגד המחלבה במושבה החלו מלעיזים ומתחרים בפעילות של חרושת שמועות במטרה לפגוע באספקת החלב של המושבה .
אלא שמזכיר המושבה נחמן ברסלר נעמד על שתי רגליו ודחה את השמועות ואף טען כי כמות החלב המשווקת על ידי מחלבת המושבה הוא ברמה תברואתית טובה ופעמים ביום מובילה משאית את החלב לשווקים בעיקר לירושלים ,יפו ותל אביב, בנגוד לשמועות כמות החלב גדלה מיום ליום מכמות של 3500 ליטר ליום היא גדלה לארבעת אלפים ויותר ליטר ליום

בשנת 1935 נחגג חג החלב במושבה מזכרת בתיה , לרגל עליית תפוקת החלב בשנים האחרונות לכמות של 25.000 ליטר לחודש , חלק מהתוצרת נשארת בבתי התושבים לצרכיהם, רוב החלב נמכר למחלבת השרון בתל אביב , המחלבה עצמה עברה שדרוג במבנה ובמכשיריה .

באגודת החלב נמנים 55 איכרים מהמושבה, שברשותם מעל למאתיים חולבות, התשלום של אגודת החלב במושבה נקבע על פי טיב אחוזי השומן שבחלב, זאת על מנת לעודדם לתפוקה טובה יותר, ולמניעת מהילת החלב במים על מנת להגדיל את הכמות, אגודת המחלבה החזיקה גם במחסן מספוא , במחסן תרופות ובעיקר בשלושה פרים מגזע ג'רסי להשבחת העדר ועגלים כעתודה מגזע הולנדי טהור.

תנובת החלב מרפתות המושבה בשנת 1956 ,הגיעה לשלושים אלף ליטר בקיץ ובחורף עלתה לחמישים אלף ליטר , חלק מתנובת החלב שימש לתצרוכת פנימית וחלקו הגדול שווק למחלבות המאוחדות בתל אביב ,חלב עטיר שומן .

תכונות פילטר לוח

מיקום

הוסף חוות דעת

כתיבת תגובה

חיפוש

הקלד ולחץ על Enter

בחר קטגוריה להצגה במסננים

נוסף על ידי אורי מלץ

אורי מלץ

בבקשה על מנת לראות פרטי החשבון.