התחבר

הנצרות על פי האמונה הנוצרית הסורית (אשורית)

מידע כללי, קתדראלות וכנסיות מרכז מידע ישראל
לחיפוש חדש לחצו כאן להזמנת מלון לחצו כאן

תודה לעזרה לכתיבת המאמר מתרבות עולמי ומסיור בכנסייה הסורית .
הכת הנוצרית הסורית מונה ברחבי העולם כששה מיליון נפשות, חלקם הגדול חיי בהודו מתוך מאמינים אלו כיום מעל למאה אלף חיים בחלק ההררי הצפוני של סוריה בעירק ותורכיה ,לאחר שבמלחמת העולם הראשונה (שנות החרב) נהרגו מעל לרבע מיליון מאנשיהם במלחמה .

דעיכת מספרם של המאמינים החלה לאחר תקופת הצלבנים ,בד בבד עם עליית מספרם של המוסלמים במזרח התיכון, במיוחד לאחר מלחמת העולם הראשונה, היגרו רבים מבני הקהילה מעבר לים והקימו קהילות ברחבי העולם
שפתם ברובה היא הארמית בעיקר בכפרים שבהרים, בסדר היום של המאמינים ישנם 7 תפילות יומיות, אנשי הפטריארכיה הסורית טוענים כי השתייכותם והצטרפותם לנצרות קשורה להיותם מבין הראשונים שקבלו על עצמם את עול הנצרות.

לטענתה של הפטריארכיה הסורית ,שושלתם מגיעה ממש להתחלת הנצרות בשנים הראשונות של תחילת הספירה, ממש בתחילת הפצת הנצרות וארבע שנים לפני שעל פי האמונה עלה ישו לשמים.

זקני הדת הנצרות הסורית טוענים כי ההתפצלות לכתות שונות חלו בסוף המאה החמישית במיוחד ההתפצלות לכנסייה היוונית האורתודוכסית ,על רקע המחלוקת הנקראת מונופיזיטיות ,הקובעת כי לישו המשיח היו שני מסלולי אמונה שבטבע, הטבע האלוהי והטבע האנושי שלא התמזגו לגוף אחד ,למרות ששכנו בגוף אחד ,ולפיכך יצרו אלוהות ואדם מושלם.

אלא שכמו אצל היהודים שני אנשים נפגשים ,שלוש מפלגות קמות, בעלי דעת הנגד שנוצרה בשתי ועידות שהתכנסו במאה החמישית לספירה, מכוון שלא הגיעו להסכמה ,סולקו המתנגדים לדעה האורתודוכסית ,אלו יצאו והקימו את הפטריארכיות הנוצריות המזרחיות החדשות על פי אמונתם בנצרות שלהם .

בוועידות אלו במאה הרביעית והחמישית לספירה ,ראשי הפטריארכים מקונסטינופול שבאנטיוכיה ומנגד הפטריארכים מאלכסנדריה וחלק מהפטריארכים שבאנטיוכיה ,טענו כי יש להאמין במסלול הטבע האלוהי ולא בטבע האנושי של האל ,לכן החלו הבקיעים הראשונים בחזות האחידה של הנצרות בעת שרוב המאמינים עברו לנצרות האורתודוכסית היוונית.

המחלוקת בדת הנוצרים יצרה פילוג כבר במאה הרביעית לספירה ,כאשר החכם הנוצרי ביחד עם אנשי הפטריארכיה מקונסטנטינופוליס טען כי אמו של ישו מרים, ילדה את המשיח ולא את האלוהות , כיוון שבעת הצליבה והעינויים סבלה רק הישות האנושית ולא נפגעה הישות האלוהית, למרות שהתאחדו ללישות אחת בגוף אחד .

בניגוד לדעת אנשי הפטריארכיה מאלכסנדריה ,שטענה כי לידת ישו יצרה שני טבעים הכלולים שתי ישויות באדם אחד ,את הטבע האלוהי ואת הטבע האנושי שאינם התמזגו, אלא התקיימו כשני ישויות בנפרד בגוף אחד.

מכוון שכך נוצרה מחלוקת שאותה ניסו לפתור בשתי פגישות מכריעות במאה הרביעית שבסופם של הפגישות ,הוחלט לגרש את הנוצרים המאמינים בגישה של שישנן שתי ישויות של ישו בגוף אחד ,אז גם נרבע כי הגוף הנוצרי השליט היא הכנסייה היוונית האורתודוכסית (המערבית) אל מול המאמינים בני הכתות השונות הנחשבים לכנסייה המזרחית.

באמונתם המונופיזיטיות טוענים המאמינים בכנסיה הסורית ,כי בזמן יצירת הבשורה ,(לידת ישו) ירד מלאך מהשמיים למרים וניקה את החלק הפנימי של בטנה על מנת לטהרה, ולכן ניתנה האפשרות ליצור את האלוהות בתוכה ,ויצירת השלוש הקדוש של יצירת האלוהים הכולל את האב, הבן ורוח הקודש , מותו של ישו הפריד בין הגוף לנפש ,אך האלוהות נותרה בגוף .

הנזירות הסגפנית בפטריארכיה הסורית
כתות שונות הצמיחה הדת הנוצרית ,שכללה בתהליך האמונה וההגשמה הנפשית, סוגי סגפנות ואיסורים שונים, שבהם השתמשו הנזירים ,על מנת לחוות את הגשמיות הרוחנית על פי רוחו של ישו ,כאדם שסבל סבל רב בדרכו האחרונה לאלוהות בשמים , חלקם של המאמינים בני הכת הסורית , השתמשו בדרכם להגשמה הרוחנית וההשלמה בגורל בהטלת עינויי גוף בדרכם.

לנזירות היה תפקיד חשוב בכנסיות המזרחיות, אך בנזירות הסורית התפתחה מסורת נזירות מיוחדת, סוגי נזירים סגפנים בכת הסורית הנוצרית אלו ,נקראו "מנדריטים ",סגפנות קיצונית זאת פרחה בין המאות הרביעית לשלוש עשר, חלק מן המאמינים נקשרו לצמרות עצים ,או ישיבה על קצות עמודים,ולפעמים היו צונחים ממנו כמו פרי בשל, חלקם קבעו את עצמם בתנוחת עמידה בכול שעות היום והלילה ,עד שמערכות שריריהם קפאה ,והם היו זקוקים לעזרה בהליכה או בטיפול בהפרשותיהם, היו כאלה שקיבעו את מצבם בעמדת כריעה ,והיו אף כאלה שנכנסו ללאורות או תאי תפילה ועסקו בתפילה והזדקקות נפשית ללא הפסקה.

יש ועשיית היתר בסגפנות וטהרה של המאמינים, הביאה למצבי קיצון של שיגעון ולהתנהגויות משונות וקיצוניות, בכדי לבטל את הדמות הפנימית העצמאית ,לטובת האמונה בישו, חלקם של המאמינים אף התחפשו למשוגעים ,על מנת לזכות ברחמי המאמינים האחרים ,בכדי לזכות בתו המאמין המסור, שהגיע למעגלים העליונים של ההזדקקות.

עיקרי הדת הסגפנית הסורית, הסתמכה על הצורך של המאמין לצאת מן החושך אל האור באמצעות הימנעות ממנעמי החיים ועונג הגוף ,בני הכת נחלקו לנבחרים ,ששימשו כנזירים ואנשי הכת הפשוטים המאמינים, שקבלו את תנאי הסגפנות הבסיסית למשכנם ,בתחילה לא הוטבלו הילדים והמצטרפים החדשים בטקס הטבילה ,עד שעיקריה וחוקי הדת הנוצרית התקבעו ,והנזירים במנזרים הסורים המשיכו בדרך הסגפנות האישית.

הנזירים הסורים המשיכו לעסוק בגשמיות רוחנית ואמונה בטבע שנברא ולנסות לגלות את הקשר והחיבור, ובעיקר להגיע להשלמה עם הטבע בכללותו, בעיקרי אמונתם בהשלמה ובטבע ,יצרו האבות הקדמונים של הכת ,את המושג הבית של השלום ,או הבית של הטוב או הבית של השמחה ,שעיקרו רוח הקדושה וזוהר החסד .

זאת לאחר שהאדם ניקה מאישיותו את התשוקות, מנעמי החיים ובחר בראשוניות ובטוהר הטבע כפי שנוצר בראשית הבריאה , תוך הסתמכות באמונתו ,שעיקרי האני הטהור ושמחת החיים שרכש ,מגיעים ישירות מרוחו הרוחנית הסודית של ישו שרואה הכול ממקום מושבו.

המאמין בכת הסורית ,קבע את עיקרי האמונה שהאדון בשמים קובע ושולט על חיו, מונע ממנו את רוח העצלות והבטלה, התאווה והסקרנות אינם בנמצא , עליו לחיות בצנעה ובסבלנות ואהבה לזולת ולהעניק לו מחסדיו, המאמין חייב לבחון את חסרונותיו , ואסור לו לשפוט את הסובבים אותו לדרכם בחייהם.

באמונתם בטבע הראשוני ,גזרו עליהם לגדל את מזונם בכוחות עצמם, ובמידת האפשר מצמחים וחומרים שבטבע שבסביבתם, על מנת שמזון זה יספק את לחמם מזיעת עבודתם כשם שהדייג מביא את לחמו מעבודתו בים גם כן מהטבע , יבול הדייג נסתר ממנו, אך האמונה האישית בטוהרה ובפשטות יגיע המזון לפיו.

את אמונתם וטוהר מעשיהם ,משווים המאמינים למראה המשקפת ללא כחל וסרק ,את הנקי והזוהר של האדם עצמו כאשר האלוהים משתקף דרכו ,שאליה לא ידבקו טומאה וחטאים ולכן מראה אישית נקיה ,תשקף את האמת הנפשית האישית ,כפי שמשתקפת לאדם המאמין באמת ובתמים ,אם וכאשר קיימים כתמים על המראה ,מיד בולטת כי האדם אינו מייצג את האמת לאמיתה באמונתו ובמעשיו ועליו לתקן את דרכיו.

על פי האמונה בכת הסורית הנוצרית ,כאשר אדם באמונתו ,עוזב לאיטו את הבלי העולם הזה ועובר לדרגות מיסטיות רוחניות גבוהות , הוא מתחיל מבחינה רגשית ,להזיל דמעות הבאות מהחסד של הטבע ,בזכות התפילה עם עצמו ואלוהיו , המביאות את האקסטזה הרוחנית דרך התחינות שבלב.

תכונות פילטר לוח

מיקום

הוסף חוות דעת

כתיבת תגובה

חיפוש

הקלד ולחץ על Enter

בחר קטגוריה להצגה במסננים

נוסף על ידי אורי מלץ

אורי מלץ

בבקשה על מנת לראות פרטי החשבון.