דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

נהלל כיצד יובשו הביצות

 

בתחילה חפרו החלוצים בורות לקביעת עומק הביצות ולמציאת מקורות המים ,על מנת לקבוע גובה מפלס אחיד בעת חפירת התעלות, בתחילה עבדו מעטים בייבוש ,אליעזר יפה בעל הרעיון לכפר השיתופי נהלל ,הולך בראש העובדים ומספר על פי האגדות כי הוא זה שימצא את המעיין הראשי על מנת לרכז ולנתב את מימיו לנתיב עוקף ,חבריו לקבוצה גיחכו כאשר הוא נשא על שכמו כלים הנדסיים לצורך האיתור, הם טענו כי הוא טוב לדקלם את רעיון הכפר השיתופי או נושאי חקלאות ,מאשר הידע שלו הטכני.

כאשר הגיעו העובדים לבורות המים אחרי המעבר בסבך קני הסוף והגומא ,פרקו את כלי העבודה ,החלה העבודה בתחילה נכנסו לבורות המים (השלוליות) ,בבורות החלו העובדים מוציאים רגבי אדמה רוויים במים מחוץ לבורות, לאחר זמן מה החל לפרוץ מים מהחפירה .

מתחת לזרם זה הוכנס פח ונמדדה עוצמתו בשעון ולכמות המים שנאספו בפח בזמן קצוב על מנת לקבוע את חוזקו וגודלו, בניסיון להתגבר על המילוי מחדש של הבור ,נאספו המים בפח והושלכו מעבר לבור .

מיד לאחר תחילת העבודה ,הגיעו אוסישקין ואטינגר מהנהלת הקק"ל ובחנו את צורת העבודה והיקפה והבינו מיד ,שיש לתגבר את כמויות העובדים ולספק עוד כסף למבצע הייבוש, לאחר גילוי מקור מים בתחילה חובר אליו צינור הטיה שאורכו מספר מטרים שפיזר את המים היוצאים מהקילוח שבבור.

בתהליך הכניסה לבורות המים ,למרות המגפיים הרטיבו מי הביצה את העובדים ובגדיהם לכן היו מחברים בסוף היום צינור שבסופו פיית משפך לאחד הקילוחים , והיו מתרחצים בזרם הקולח מתלבשים וממהרים להתרחק מהביצה למחנה.

לאחר תחילת העבודה ,החלה פעולת ייבוש הביצות, בשיטת הדרינג' - תעלות הניקוז וההטיה, בעזרת שיטתו של המהנדס ברייר ,תוך שימוש בכסף שהוענק בידי הקק"ל לטובת מפעל הייבוש, מספר הפועלים שגויס למפעל בהמשך הגיע למאות אחדות .

מיד לאחר תחילת עבודת הייבוש ,חלו בקדחת ומלריה כשמונים אחוז מקרב מבערי הביצות שנמנו על חברי גדוד העבודה ,המחלות שקיננו בביצות נהלל והועברו בידי יתושי הביצה היו מהסוג הקשה ,שהטיפול בהם הצריך כשנתיים החלמה, יש הטוענים כלפי ההתלהבות הצעירים למלאכת הייבוש ,שלא דאגו להגן על עצמם באופן אישי ,הן בציוד מניעה ,כמו כילות ובאמצעים נוספים, כולל השימוש באמצעים רפואיים, מכוון שהשימוש בהם הייתה גורמת להוצאות כספיות רבות ,שנחסכו בשם ההגשמה הציונית.

בשלבים מתקדמים בשלב הראשוני, של הטיפול בביצות בשיטת הדרינג' ,ירדו מקרי התחלואה של האנשים מקדחת ומלריה לשני מקרים ממאה חלוצים, עמדו החלוצים וצהלו כנגד תחזיותיו של דוקטור הלל יפה בהתרסה , שיראה את הצלחתם בייבוש ובהורדת מספר החולים כנגד תחזיותיו המרות.

אלא ששיטת הסמוך לא נולדה בימינו אלא בתקופה קודמת , ניכר היה כי פעולת הדרינג' כנגד המלריה הצליחה חלקית , משום שהגשם בחורף שלאחר מכן שירד ,יצר ביצות ומקומות קינון ליתושים חדשים ,תהליך ההדברה והמניעה לביצות החדשות, טעו המדבירים בכמויות החומרים המועטות שפיזרו כנגד היתושים מהשאננות לאחר ההצלחה הראשונה בייבוש.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור