דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

עין חרוד המשך הכרונולוגיה

 

בשנת במחצית 1935 נחתם חוזה עם קרן היסוד לקבלת הלוואות לפיתוח קווי המים וההשקיה לשטחים החקלאיים ,פיתוח ענפי משק נלווים ומכניים, מצבת החברים כללה כשבע מאות נפשות, כשלוש מאות וחמישים חברים,210 ילדים, כחמישים הורים קשישים של החברים, כשישים נערים מגרמניה של עליית הנוער וזמניים, בעיה כואבת אחת עיקרית נותרה בעיית הצפיפות והמחסור בחדרי מגורים.

על פי ההסכם נקבע כי מספר חברי קבוץ עין חרוד יהיה מאה ועשרים ,שיקבלו על פי מפתח זה ,מגורים, הקצבת מים לחקלאות וזכויות על הקרקע, חמש עשר חברים מתוכם שעובדים בענפי עזר מקצועיים, לא יקבלו זכויות למים וקרקע.

מהתקציב שהקציבה הסוכנות היהודית בעת חתימת החוזה שיועד לקבוץ, הופחתו הכספים שהושקעו בטיוב הקרקע וייבוש הביצות, כמו כן נקבע הסדר תשלומים להחזרת הלוואות תקציב אלו לשנים הבאות, באותה העת נמנו בקבוץ כמאתיים וארבעים חברים גברים ונשים, 160 ילדים וכעשרים הורים נתמכים של החברים בקבוץ שחיו עמם, גם מספרים הללו של דיירי הקבוץ ,לא הספיקו כידיים עובדות לענפי המשק.

במסגרת פעילות הקבוץ המאוחד בתנועת החלוץ ברחבי אירופה בשנת 1936 ,נמנו כחמישים וחמישה שליחים ושליחות שיצאו לשליחויות אלו ,בינם נמנו : זרובבל גלס, תרשיש אברהם , יוכבד בת רחל חברי קבוץ עין חרוד .

שנת 1936 בתקופת המרד הערבי והמאורעות ,נהגו אנשי רכבת העמק ,לאסוף גחלים לתוך שקים ולהשליכם בשדות החיטה של קבוץ עין חרוד, על מנת לגרום לשריפות בשדות ולמנוע את הקציר, לאחר שהמשטרה הבריטית נכנסה לעובי הקורה נחקר הנושא ונעצרו מסיקים ועובדי בקו רכבת העמק שנהגו להצית את השדות .

אלו לא היו הפעולות היחידות שנגרמו בידי הפורעים בתקופת המאורעות ,מעשי ירי על הישובים ומכוניות וכלים חקלאיים בעמק היו מעשים יום יומיים, במטעים ובפרדסים נגדעו עצים, פסי רכבת   העמק חובלו ונעקרו ממקומם, הוטמנו מוקשים ומטעני צד ,גם קווי הטלפון נגזרו בנקודות שונות בעיקר לכוון משטרת העמק למניעת הזעקת הנוטרים , ופעילות הצתת השדות נמשכו.

גשמי הברכה החזקים של שנת 1937 ,פגעו במחצבה של הקבוץ שסיפקה את האבן לסלילת הכביש בין עין חרוד לתחנת הרכבת שבשטה ,גשם זה פגע במטעי הפרי והפרדס והשיר את הפריחה וגדע עצים ושבר ענפים ,תוך גרימת נזק עצום לענף, גם שדות התלתן נפגעו קשות האדמה הבוצית שנוצרה ,הקשתה על קטיף תפוחי האדמה ,והדרכים לחלקות החקלאיות שמסביב לקבוץ גרמו לקשיים אדירים באיסוף היבול והעברתו למחסנים, שבחלקם הועף גגם כמו בחלק מדירות המגורים.

יש לזכור כי מחלקת העבודות הציבוריות המנדטורית ,החליטה כי כבישים צדדים המקשרים לנקודות יישוב ,היוצאים מכבישים עורקיים , הם מבחינתם כבישים פרטיים שהישובים צריכים לשאת בסלילתם, עקב לחצם הכבד של יישובי גוש חרוד , החליטו השלטונות לסייע בשיפור הכבישים הפנימיים שבין קבוץ עין חרוד לתחנת הרכבת בשטה ולכביש שבין הקבוץ לקבוץ תל יוסף שהסתיים במחלבה .


 
 
 
בניית אתרים - שרקור