דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

עין חרוד תחילת המשבר האידאולוגי

 

החברים המייסדים של קבוץ עין חרוד, שנחלקו בהמשך בדעותיהם למהות ההתיישבות מבחינה אידאולוגית ונטיות מפלגתיות, ניסו להסתיר את הוויכוחים בתחומי הקבוץ, אלא שמהר מאוד דלפו חילוקי הדעות למוסדות ההסתדרות הלאומיים ,כמו כן החלו חברים מתוך הקבוץ ,להפיץ את משנתם הרעיונית והתנגדותם בעיתונות הארץ ישראל ומחוצה לה, כנגד דעתם של האחרים מבין המתיישבים בקיבוץ.

מרגע שדלפו הפרטים לעיתונות וכול דכפין מסר את משנתו ,פרץ הסכסוך מאלמוניותו והפך לנחלת הכלל , שעלתה בשלבים ברמות השנאה התהומית שנוצרה בין הפלגים, יש הטוענים שעיקר הוויכוח הראשוני לא נסב על נושאי אידאליים מפלגתיים ,אלא על צורת ההתנהלות והניהול המשקי הכלכלי.

פלג אחד מהחברים טען כי הנהלת גדוד העבודה, לא ראה את ההתנהלות הפנימית הכלכלית של קבוץ עין חרוד בראש מעייניו, והשתמש בכספים שהועמדו לקבוץ כהלוואות לצרכי המשק, על מנת לרכוש ציוד ולפיתוח ענפים חקלאיים בקבוץ, לטענתם כספים ייעודיים אלו ,הועבר על פי התפיסה הכוללנית הארצית של אנשי פלג הקבוץ הארצי ,לטובת מוסדות וישובים נוספים השייכים לגדוד בארץ ישראל.

כאשר החלו חלק מחברי הקבוץ   לשיטת הניהול הזאת ,הפכו אותם המוסדות של הגדוד העבודה לאויבים ,שיש להחרימם ולהוציא אותם מקהלם בגדוד , כתוצאה מן הביקורת נשלחה וועדה של חברי ההסתדרות ונציגי הנהלה לחקור את הנושא .

בחלק מההחלטות שהתגבשו נקבע כי יקום גוף בוררות שמתפקידו למצוא דרך לחלק את האדמות ולהקים שני ישובים על פי חלוקה של שני הפלגים ,הגוף הבורר קבל מנדט שאין חולקים על החלטותיו, אומנם פלג אחד,טען שעל המתנגדים לצורת הניהול העכשווי יואילו ויעברו לגור בקבוץ תל יוסף , ברור שהחלטה זאת נפלה , עבודת הגוף הבורר נמשכה כארבע שנים עד שנחתם ההסכם לחלוקת הרכוש , האדמות  והפילוג.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור