דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

ורשה הרובע היהודי העתיק

 

הרובע היהודי העתיק בורשה שימש למגורי יהודים ,רובם מתוך כשלוש מאות וחמישים אלף יהודים שהתגוררו בורשה, איתרע מזלם הרע והיטלר החליט, כי יש להרחיב את גבולות גרמניה על מנת לאפשר לאזרחיו מרחב מחייה ופרנסה רחבים יותר בארצות אחרות ופולין והעיר וורשה היו ההקדמה לשאיפותיו אלו.

לאורך השנים מסעות הרג ,פוגרומים והחרמות על היהודים לא הניעו את שאיפתם להתיישב בשטח העיר ,חלקה הגדול של הקהילה הגדולה (כתשעים אחוז) הושמדה בשואה ברובה ותושביה עלו בעשן לשמים במחנות ההרג וההשמדה שאליהם נשלחו

למרות האנטישמיות של תושבי העיר הנוצריים, בתקופה שבין מלחמות העולם הגדולות התפתחה הקהילה היהודית בביטחון יחסי ותרמה למרקם החיים והחברה שבעיר ורשה, כמו לפוליטיקה והתרבות בהשפעה גדולה ממספרם הפיזי בעיר.

כאשר נפלה העיר ורשה לאחר הפצצה אווירית ומצור קצר לידי הקלגסים הגרמנים, פנו אלו לתוכניתם להשמדת העם היהודי בפולין, שנה לאחר כיבוש העיר ורשה ב 1940 , יסדו הגרמנים את הגטו היהודי והכניסו לתוכו את היהודים שהתגוררו בורשה ובערים שמסביבה, תוך כדי הוצאת פקודה לוועד היהודי של הגטו להקיף את המתחם בחומה שכללה גם פנסי תאורה.

בסך הכול במהלך שנת 1940 נוצר הגטו ששטחו כשמונה עשר קילומטר מרובע ,שבתוכו נכללו 73 רחובות וסמטאות מתוך כאלף שמונה מאות רחובות שהיו בעיר ורשה שבו נכלאו מעל לשלוש מאות ושמונים אלף יהודים.

בתחילה כלל הגטו שי חלקים הגדול והקטן שגשר עץ חיבר את שטחם, מעל רחוב צ'לודנה ul. Chłodna , את הגשר מציינת אנדרטה הנקראת גשר הולכי הרגל Footbridge of Memory ,

כבר מתחילת יצירת הגטו בורשה, יצרו הגרמנים מנגנוני השמדה, הרעבה מתמדת ,שכפו על היהודים שבגטו ,למצוא דרכים לשרוד את הרעב בהקמת רשת הברחות ולפריחת שוק שחור בתחומי הגטו ובסביבה הקרובה, למרות מאמצים אלו אזל הכסף והזהב שבידי הכלואים ובתוספת תנאי היגיינה בלתי אפשריים ,החלה התמותה בקרב אנשי הגטו היהודיים, כבר בשנה הראשונה מתו מעל ממאה אלף  מאנשי הגטו הכלואים.

למרות סצנת הרעב והתמותה בשטח הגטו, הוציאו אנשי הגטו כחמישים עיתונים מחתרתיים  יצרו חיי תרבות והקימו תיאטרונים ,קברטים וערכו קונצרטים לתושבי הגטו ,היו אנשים שהמשיכו בעבודתם הספרותית ובכתיבת שירה ופרוזה, חלקם של אנשי הרוח ,העדיפו לתעד את החיים בגטו וסיפור האנושי של ההישרדות והמוות.

ארגוני צדקה ומטבחי מרק נוצרו יש מאין על מנת לנסות להזין חלק מהיהודים המורעבים שקבלו פחות מעשירית מהמזון שנדרש לגוף לקיום יום יומי , בשנת 1942 החלו הגרמנים במסע השכנוע והונאה מהגדולים בעולם ,כאשר מכרו ליהודים המסכנים בגטאות ,את סיפור  ההתיישבות מחדש כפתרון הסופי לסבלם.

מאחורי ההונאה הגרמנית הסתתר הפתרון הסופי שכלל שליחה למחנות השמדה ולא למחנות עבודה והתיישבות מחדש בחבלי ארץ אחרים, העברות והגירושים החלו לעבור במכונה משומנת בחודש יולי בשנת 1942 ,אז החלו הגרמנים לחסל את הגטו הגדול ושלחו מתוכו בתחילה את הזקנים וחסרי היכולת, ולאחר מכן להשלים את המכסה שנקבעה לשליחת יהודים למחנות מהגטו.

לצורך העברה הועברו היהודים שנרשמו או נתפסו ,למתחם השילוח שנקרא אומשלאגפלאץ שם הועמסו על קרונות להובלת בקר ,ומשם בעיקר למחנה ההשמדה טרבלינקה ,לאחר שהועברו חלקם הגדול של היהודים מהגטו הגדול ,נאלצו הנותרים להידחס בגטו הקטן ובשנת 1943 החלה התוכנית להריסת הטו הגדול בורשה .

בשלב הזה החלו להגיע באמצעות אנשים שנמלטו מהמחנות והמחתרת הפולנית ונהגי הקטרים ברכבות ,הסיפור האמתי להשמדה והספור שמאחורי התרמית להתיישבות מחדש שהופעלה בידי הגרמנים ,אז החלו לקום ארגוני התנגדות בקרב הצעירים וחברי התנועות הציוניות ,אנשים מהגטו נשלחו להשיג נשק ואמצעי לחימה , אך ההיצע בימי המלחמה היה דל ויקר .

למרות זאת נאגרו כמויות נשק ללחימה, אורגנו בונקרים ועמדות לחימה ,נלמדה רשת תעלות הביוב שמתחת לגטו על מנת לנייד כוחות ולנסות למצוא דרכים להימלטות מהגטו לשטחי העיר האחרים ולהצטרף לפרטיזנים ביערות.

מרד גטו ורשה החל בתאריך 19,4,1943 בראשות כוח של מאות לוחמים יהודיים בראשות מנהיג המרד מרדכי אנילביץ שבמחתרת ZOB של ארגון היהודי הלוחם ,לאחר ההפתעה הראשונית ,החל הצבא הגרמני להעמיד כוח ענקי המצויד בתותחים , טנקים והפצצות מהאוויר ,לכתוש להרוס ולשרוף את הבתים והרחובות בתחום הגטו .

הלחימה העיקשת של הבודדים כנגד העוצמה הגרמנית, שעלתה עלייהם בכמות הלוחמים ובאמצעים הבלתי סופיים של התחמושת בתוספת לחורבן וההרס הטוטלי של השטח שהפך לאיי חורבות ובתאריך 16,5,1943 הכריעו הגרמנים את הכף לבסוף ,בהשמדה והרג הלוחמים הנותרים ,פרט לבודדים שהצליחו להימלט בתעלות הביוב, ומי ששפר מזלו ולא הוסגר לאחר הגיחה מהתעלות בידי תושבים פולנים ,הצליח להגיע לדירות מסתור וחלקם הגיע והטרף לפרטיזנים ביערות, לפי הערכות כחמש עשר אלף יהודים הצליחו לשרוד את תקופת המלחמה בחלקים הארים של ורשה .


 
 
 
בניית אתרים - שרקור