דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

רמת הגולן העננה הסורית שמעל לראשי העדה הדרוזית בכפרי הצפון

 

פחדם של תושבי ארבעת הכפרים הדרוזים ברמת הגולן ,מפני חזרת השלטון הסורי עליהם, נעוצה בחשש לקרובי בני משפחתם החיים תחת השלטון הסורי כיום, בד בבד עם חששם שיצטרכו למסור דין וחשבון לשלטונות הסוריים במידה ויחזרו לשלוט, על רמת שיתוף הפעולה של בני המשפחה עם השלטון הישראלי .

מכיוון שבזיכרונם מוטבע הדיכוי וחדרי החקירות בשלוב הכלא הסורי ,מתקופת חייהם תחת כנפי המדינה והמודיעין הסורי, מכיוון שהם יודעים כי השלטונות הסורים נכן בזיכרון ויבוא חשבון עם כול אחד ואחד במידה ויחזור לשלוט ברמת הגולן.

הזיכרון של חדרי העינויים והחקירות מונעים מרבים בתושבי הגולן הדרוזים לשתף פעולה או להחזיק תעודות זהות כחולות ישראליות, על פי התפיסה הסורית לכול מעשה יש תגמול, עצם אחזקת בני משפחה מעבר לגבול כבני ערובה (חרב נקמה) לכן מקפידים מרבית הדרוזים ברמת הגולן ,להצהיר על נאמנות לשלטון הסורי.

לפחדם זה מצטרף החשש האישי מפני ההלשנות של חבריהם, שכניהם, בני משפחה מסוכסכים ואפילו מחלוקות בקרב המשפחה הגרעינית ,מעצימים פחדים אלו בהרבה, חייהם האישיים מתנהלים במשנה זהירות במפגש עם השלטון הישראלי ,כאשר מעל מרחפת העננה הסורית האכזרית.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור