דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

נקודת טריאנגולציה לצורך מיפוי ומדידת שטחי קרקע

 

בהסבר פשוט: היא נקודה בולטת בשטח ,שמקשרת בין המפה לשטח בזכות נקודות קישור, ביחס למיקומם המדויק והיחס לגובה פני הים ובמיקומם המדויק ברשת הקואורדינאטות העולמית, רק לאחר שקובעים בשטח את נקודות טריאנגולציה שממנה רואים לפחות עוד שתי נקודות טריאנגולציה וביחד השלושה יוצרות משולש על המפה ובשטח.

רשת נקודות הטריאנגולציה ששימשו בתהליך לרישום הקרקעות בטבו

בעת שרכשו היהודים קרקעות מידי הערבים בארץ ישראל ,נשלחו מודדים לבצע את המדידות ,לאחר שסיימה יחידת המודדים את סימון השטחים שנרכשו במדויק ,החלה עבודת הניירת המנדטורית של הכנה ורישום הקרקעות בספרי האחוזה (הטבו).

לניירת זאת צורפו מפות חתומות על ידי המוכרים, השייחים של השבטים (בעלי הרכוש) תוך ציון מה חלקה ומיקומה של כול משפחה בנכס הנמכר, לאחר החתמת המפות גם בידי השייחים של החלקות ובעלי החלקות הסמוכות לשטח שנרכש, על מנת למנוע סכסוכים בעתיד, בנוסף הוגשו גם מסמכים המאשרים כי השטחים היו שייכים למוכרים בעשר השנים לאחור.

כאשר הסתיימה עבודת הכנת המפות ונחתמו המסמכים לרכישה, הוגש כול החומר לאישור משרד הטאבו ,זאת לאחר שמחלקת הקרקעות המנדטורית ,אישרה את ההסכם ואישרה את בעלותם של הבדואיים על הקרקעות ,ניתן היה למכור אותה לקונים היהודיים חברת הכשרת הישוב .

לאחר הגשת המסמכים והמפות במשרדי הטאבו יצאו אנשי מחלקת המדידות המנדטורי רשם הקרקעות ונציג משרד החקלאות לשטח לבדוק את נכונות העסקה ,לאחר בדיקתם הם הוצאו דו"ח ביקור והרישום הבעלויות החדשות ,הסתיים תהליך הסכם המכירה אל הפועל.

נקודות בקרה הנמצאת ברשת גאודינמית

השיטה הגאודינמית ,משתמשת כיום כברשת נקודות בקרה הפרוסה בישראל, לצורך מדעי המתבססת על מדידת אורכם של הכבלים בנקודות הבקרה ,לקביעת גובה פני הים והשינויים הגאוגרפיים החלים בארץ ישראל ,בסדרת בדיקות קבועות לאורך השנה, נקודות הבקרה בודקות תזוזות טקטוניות בגובה ובאורך, כשיטת בקרה ומדידה ועזרה בחיזוי אפשרות של רעידת אדמה קרבה.

בנוסף לשיטת המדידות הישנה שמסתמכת על שיטת הטריאנגולציה , שבה שימשו נקודות בקרה למדידת שטחים בשיטת המשולשים, לשיטות אלו מתווסף גם שימוש בשיטת הנווט של גי פי אס.

הרכבה הטכני של נקודת בקרה

נקודת בקרה מורכבת מצינור שני צול המעוגן בקרקע ,המשמש כמעטפת למתקן עצמו המושקע בקדח בקרקע של כשלושה מטר ובראשו פקק איטום מתברג, בתוך המעטפת מושחל כבל עבה מתכתי שניתן למדוד את אורכו ,לאור שינויים של טמפרטורת מזג אוויר הטמנת המעטפת בתוך הקרקע ,מנטרלת את הכבל ,הנראה כמו מטולטלת מהשפעות של שינויי הגובה ( מקור וחום) עקב שינויים בתנאי האקלים.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור