דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

פתח תקווה סיפורה וסיור עבר והווה

 

למרות תחילת תנועת ההתבוללות וההשכלה בין הצעירים היהודים באירופה וההתנגדות של הממסד היהודי ציוני בארץ ישראל ובגולה, ליציאת יהודים דתיים למען מטרה שאינה עוסקת בלימוד תורה, להוזי הרעיון ההתיישבותי המעטים נדרש עוז רוח ואמונה במלחמתם במתנגדים .

תנועת ההתבוללות וההשכלה של הצעירים היהודיים, נלחמה כנגד הרעיון הלאומי ציוני הנובע מהדת, מהחינוך הקשור אך ורק לדת בלא לקבל את רוח הקדמה שנשבה במחוזותיהם, המצוות וההיטמעות בקרב האוכלוסייה במדינותיהם.

אנשים מתקדמים אלו הבינו כי אפילו אם ישיגו היהודים בגולה זכויות אוטונומיים משופרים, דבר שיביא להרס היהדות כמות שהיא כגוף מלכד את האומה היהודית, הם הבינו כי יש לעזוב את הכול ולקום וליישב את ארץ ישראל מחדש, על פי הרעיון שארץ ישראל היא ביתם של היהודים שגורשו ממנה .

אנשי העלייה הראשונה לארץ ישראל , היו בדרך כלל אנשים דתיים שחיסלו את עסקיהם מכרו את בתיהם בארצות נכר והחליטו להתיישב בארץ ישראל הן מטעמים דתיים והן מטעמים ציוניים ,רובם עלו במטרה לרכוש חלקות אדמה ,להקים עלייהם את בתיהם ולפתח חקלאות לצרכיהם ולמקור פרנסה, רובם נטשו את הערים ופנו להקמת מושבות חקלאיות.

הרעיון הציוני ליישב את ארץ ישראל ביהודים בער בעצמותיהם של אנשי העלייה הראשונה והם חפשו מקומות שבם יוכלו לרכוש אדמות בעזרת קונסולים ,שלמונים ואנשים המעורים בשלטון העותומאני ,שדגל שאדמות בשטחי הממלכה העותומאנית מוכרים רק למוסלמים.

חלק מאנשים אלו היו מעורבים בהקמת מספר מושבות או שכונות מחוץ לחומות הערים שבהם התגוררו בתחילה, רובם למדו בדרך הקשה מהי חקלאות בארץ הטרשית מוכת המחלות ומזג האוויר השונה מהארצות שמהם הגיעו .

מבין אנשי העלייה הראשונה שהתיישבו בירושלים והקימו בה את בתיהם ,בתחילה בין החומות ולאחר מכן מחוץ לחומות ,חלקם הקימו את בתיהם ,בשכונה השנייה שהוקמה מחוץ לחומות שכונת מאה שערים או נחלת שבעה ,יצא קול הקורא הבא נלכה ונמצא אדמות חדשות ליישוב יהודים על אדמתם ,על מנת שלא יתפרנסו מכספי החלוקה, אלא יתפרנסו מעמל כפיהם וזעתם.

אין זה פלא שרבנים שהבינו את הסכנה בלהיטמא בקרב האוכלוסייה בארצותיהם זאת הסכנה האמתית להעלמות ערכי היהדות, החלו בזכות השפעתם לדחוף לעלייה לארץ ישראל כזכות עדיפה על אובדן הסממן היהודי האוטונומי.

זאת הייתה הטריגר שעורר יהודים דתיים מקרב אנשי העלייה הראשונה לקום ולעשות מעשה ולהתיישב ולהתפרנס מיגיע כפים באדמות ארץ ישראל, בהקימם תנועות דתיות לאומיות להגשת רעיונם.   

רעיון ההתיישבות חלחל גם בקרב היהודים האשכנזים בני ירושלים שהחליטו לקום לתור את הארץ ולמצוא מקומות להקמת מושבות חקלאיות על חלקות אדמות שירכשו בארץ ישראל, לרעיון הקמת המושבה פתח תקווה חברו :משה יואל סלומון,זרח ברנט,יהושוע שטאמפפר מאיר גוטמן (גוטמאן) ואליעזר ראב ובנו יהודה, ומיכל לייב כ"ץ (זיינגר).


 
 
 
בניית אתרים - שרקור