דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

על חשבון הברון תחשיב הקמת משק

 

לאחר קריאת שורות אלו יבין הקורא מה פרוש המשפט " על חשבון הברון " ומדוע ברח הברון רוטשילד,לאחר שנים ספורות, מאימוץ המושבות והעבירם לידי הברון הירש וארגון יק"א .

לצורך רכישת משק חקלאי במושבות נדרשו   כעשרים אלף פרנק במזומן,האיכר חישב  את הוצאותיו כך   : על מנת להקים כרם שיספק פרנסה למשפחה בת חמש נפשות נדרש לו שטח של 55 דונם (חמישה הקטר) מחיר הדונם כ 240 פרנק   ,הקמת בית בן שני חדרי שנה ומטבח יעלה כשלושת אלפים פרנק, בניית רפת ומתבן יעלו כאלף חמש מאות פרנק ,סוס עגלתו והרתמות מחירו כשלוש מאות פרנק,פרה מחירה כשמונים פרנק,מחרשה מחירה כארבעים פרנק,כחמש מאות פרנק מחירם של הדישון והולכת הענבים ליקב   .
 
להוצאות הללו יש להשקיע עוד כעשרים אלף פרנק לנטיעת הכרם ,ולתקופה של ארבע שנים עבודה ,השקיה והמתנה עד שיניבו אשכולות הענבים,מחיר שיקבל האיכר בעבור יבול הענבים, תלוי בבחירת סוג הגפנים וטיב הקרקע ,הערכה הייתה שרווחו של האיכר יהיה בין אלפים לשלושת אלפים פראנק בעבור היבול. 

                

לא הזכרנו את שכרו החודשי של האיכר,שקיבל   12 פראנק לבוגר במשפחה וששה פראנק לילד במשפחה, ערכו חשבון שנתי תכפילו במספר המשפחות במושבה ותבינו .

לאחר שחוקי הברון שוחררו מעט ,כיוון שהאגרונומים של הברון הבינו כי הם נזקקים לכמויות מים מרובות בעבור גידול כרמי הענבים, הם החלו בעקירת כרמי היין והחלו בנטיעה והרחבת שטחי הפרדסים על חשבון הכרמים .


 
 
 
בניית אתרים - שרקור