דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

אגדת קבורת הקבצן שביקש להיקבר ליד קברו של ר' נתן שפירא

 

בין יתר האגדות שנשזרו סביב בית הקברות הישן של הרמ"א ,בולטת אגדת הקבצן שנדר נדר לרכוש חלקת קבר ליד קברו של רבי נתן שפירא ששימש כראש ישיבת קרקוב בעת שכתב את הספר "מגלה עמוקות",בעקובת עיסוקו ומחקרו בתורת הנסתר .

אגדה זאת ששורשיה במחצית המאה השמונה עשר, לאחר קבורת רבי נתן שפירא במחצית המאה השבע עשר , האמונה בקדושתו של הרב נתן שפירא, שנקבעה בידי מנהיגי יהדות קרקוב,קבעה שאין לקבור ליד קברו אנשים נוספים.

אגדה זאת מתחילה באישון לילה ובמטבעות זהב,באחד הימים בלילה,הגיע לביתו של ראש מועצת יהודי קרקוב שהיה אחראי גם על חברת קדישא היהודית,יהודי לבוש בבגדי דלות,הניח מאה מטבעות זהב על שולחם ביתו ,בהוסיפו כי סכום כסף זה מיועד לחלקה ליד קברו של הרב נתן שפירא (המגלה עמוקות).

כיוון שהרב היה מנומנם מההשכמה המוקדמת בשעות הלילה,קבל את הכסף וחשב לעצמו אני אשוחח עם היהודי הדל, אחזיר לו את כספו ואסביר לו מדוע אין הוא יכול לקבל כסף זה בעבור החלקה המבוקשת.

בבוקרו של היום כאשר חיפש ראש הקהילה את הזר הדלפון, נתגלה גופת מת שאותה זיהה מנהיג הקהילה כזר שהניח כסף בעבור החלקה ליד הרב נתן שפירא,ראש הקהילה הרגיש שנפל במלכודת שאין בה פתרון,בצר לו ובחששו שייוודע שקיבל כסף בעבור החלקה ליד הרב שפירא.

ראש הקהילה החליט לקבור את הזר היהודי הדל,ליד חומת בית הקברות ואת מאת שקלי הזהב ,הוא תרם לצדקה ,כמובן שבלילה שלאחר כך,הופיע הזר בחלומו והבטיח לו שאם לא ימלא את ההסכם הוא יתבע אותו בבית דין של מעלה,ראש הקהילה התעורר בבהלה,אך החלום חזר שוב,בצר לו רץ ראש הקהילה להיוועץ עם רב העיר קרקוב.

הרב כעס על קבלת הכסף ,אך פסק כי משנעשה ההסכם החלקה ליד הרב שפירא שייכת לרוכש הזר,ראש הקהילה המשיך להקשות בשאלות בפני רב העיר,וביקש פתרון לבעיית האיום להופעה בפני בית הדין של מעלה.

בסיכום עם הרב החליט הרב כי בפעם הבאה שיופיע בחלומו הזר היהודי,יואמר לו ראש הקהילה כי הוא איננו מוכן עדיין לבית דין של מעלה ,אך הוא מבקש לפתור את הבעיה בפני בית הדין של מטה ,ועל היהודי הרוכש ,לבוא ולהתייצב בפני בית דין שה בבוקרו של היום החדש.

בית ה דין הרבני התכנס למחרת,ועל כסא נשמת היהודי הזר ,הונחה טלית מייצגת,בטענתו העיקרית בפני הדיינים ,טען ראש הקהילה ,כי סכום מאת הזהובים שהונחו לרכישת החלקה ליד הרב נתן שפירא,אינה מספקת ואינה מידתית לערכה של החלקה,בדיוחן החליט בית הדין הרבני ,שאינו יכול לשפוט את צדקנותו וערכו של היהודי הרוכש ,אבל ברור לבית המשפט כי אם היהודי אכן צדיק וראוי להיקבר בחלקה הנדונה ,הוא ימצא את מקומו לבד בחלקה ליד קברו של הרב שפירא ואינו זקוק להסכמתם.

עיקרו של דבר נתברר כי בחשכת הלילה נדדה גופתו של היהודי הזר והדל,מקברו ליד החומה ,לתלולית שנוצרה ליד קברו של הרב נתן שפירא,ומכיוון שכך ,עמדו רבני העיר וקבעו מצבה על תלולית זאת שבה כתבו :כאן נקבר צדיק אלמוני ,כיוון שלא ידעו את שמו.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור