דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

ורשה בית הקברות היהודי שברחוב אוקופובה ברובע וולה Wola

 

כתובת בית הקברות Ul. Okopowa 45 Warszawa

נסיעה בחשמלית בקווים 1, 22 ,27 ,יורדים בתחנת Cm.Zydowski

בית הקברות פתוח בימי שני-חמישי בשעות  10.00-17.00 , בימי שישי בשעות  9.00-13.00 בימי ראשון בשעות  11.00-16.00.

לתשומת לב בעונות הסתיו והחורף ,בית הקברות פתוח עד רדת החשכה,בימי השבת ובחגים היהודים בית הקברות סגור.

החומות של בית הקברות הבנויות מלבנים אדומות,חומות מקבלות את פני המבקרים , עליהם ליד שער הכניסה, תלוי שלא כחול המציין את תחילתו של הרחוב שנקרא על שם מרדכי אנילביץ ראש המרד היהודי.

בסמוך לבית הקברות הוקמה האנדרטה לזכרו של יאנוש קורצ'אק המחנך והמנהל של בית היתומים היהודיים בגטו ,שהלך עם ילדיו לתאי הגזים.

בית הקברות היהודי המכונה בית הקברות הגנשאי (על שם גשר גנשאר הממוקם לידו)זהו אחד משני בתי קברות היהודיים שהיו בוורשה ושנותר,בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה,בבית הקברות מצבות מפוסלות ומעוצבות שערכם רב ,שפוסלו בידי אמנים מפורסמים במאה התשע עשר והעשרים.

בית הקברות נוסד בשנת 1806,גודלו כשלוש מאות וחמישים דונם ,ממקם אותו במקום כבית הקברות השני בגודלו בפולין,בשטח בית הקברות מעל למאתיים אלף קברי אנשים שנטמנו ויש עליהם מידע וברובם מצבות,כמו כן ישנם קבר אחים למתים היהודים שמתו בתנאי הצפיפות של הגטו ומרעב.

את שטח בית הקברות קיבל הספק היהודי לבית המלוכה בתמורה לעבודתו,במאה התשע עשר,הוא תכנן בתחילה קבורה למאה איש,אלו אנשים שנקברו בשורה הראשונה של הקברים הוותיקים ,על פי המסורת היהודית רגליהם של המתים צריכה להיות מופנת כלפי הכניסה הנמצאת לכוון מזרח ,כי בתחיית המתים (על פי האמונה היהודית) הם יתרוממו ויצאו מבעד השער,אלא שמסתבר כי רבים מבין הקבורים הראשונים שכובים על גבם וראשם מופנה לכוון השער,עוד סתירה לאמונה האורתודוכסית בתחליה נקברו גם הנשים לצד הגברים בהמשך הוקמה חלקה לנשים.

בצדדיו של בית הקברות היהודי ,קיימים חלקות של בני עדות שונות ,בחלקה עתיקה הנקראת פובונזקי ( Powazki ) ,בתוך מתחם בית הקברות היהודי קיימת חלוקה של חלקות שונות,החלקה לבעלי האמונה האורתודוקסית הנחלקת גם כן לחלקת גניזה,חלקת גברים וחלקת נשים,חלקה נוספת יהודית יועדה לבעלי האמונה הקונסרבטיבית ,חלקת שיועדה לקברי ילדים,חלקה שבה נקברו אנשי צבא והחלקה לאנשים שמתו בגטו בתקופה המלחמה עד שנתמלאה לפני שפונה הגטו סופית.

בתקופת מלחמת העולם השנייה נקברו בבית הקברות יהודים שמתו בגטו ,בעת הפינוי בית הקברות נסגר לקבורה ,אך בטרם נסגר נותרה בעייה ליהודים בגטו וורשה ,החלקה שנוצרה כקבר אחים התמלאה,אי לכך קבל היודנראט ,הוראה להתחיל לקבור בקבר אחים במגרש הספורט סקרא הסמוך לחומת הגטו .

חומת בית הקברות שימשה מעברה השני כחומת מגרש הספורט ,קטא אחד מהצד השני נקרא קיר המוות ,כיוון שקברי האחים שנחפרו במגרש הספורט ,הכילו גם גופות שנקברו שם לא רק מהסיבה שמתו במחלות ורעב,על קטע קיר המוות ניתן לראות חורי קליעים של ירויים שנורו במקום והושלכו לקברי האחים,רק כאש ר שנים מספר לאחר המלחמה חפרו על מנת לבנות בשטח מגרש הספורט נתגלתה האמת בזכות כפות הדחפורים ,והעדות האילמת של חורי הכדורים הרבים בחומה.

לאחר שהאמת נתגלתה ,הקימו הפולנים במקום אנדרטה לזכרם של המתים היהודים והפולנים,את עצמות הנפטרים העבירו לקבורה מחדש בבית הקברות היהודי.

חוסר הפעילות בבית הקברות היהודי, נמשך מספר שנים שלאחר המלחמה ,כיום קיימת חלקה קטנה שעדיין משמשת את הקהילה היהודית שנותרה לאחר עזיבת מרבית היהודים בשנות החמישים ,בעקבות היתר ורדיפות שהיו בפולין.

את הנכנסים בשער בית הקברות מקדמים שדרות ורחובות שמהם יוצאים שבילים ומצדדיהם שורות של עצים ,המראה מזכיר למבקר חורשה ענקית ,צבע מרבית המצבות אפור או ירוק של אזוב או טחב ,לאחר הכניסה תלויה מפת בית הקברות.

החלקות שהוזנחו לאורך השנים התמלאו בצמחיה פראית ,ורק לאחרונה בעקבות הביקורים הרבים של ישראלים ויהודים מאמריקה בפולין ובבית הקברות החלה פעולת ניקוי ושיקום,בבית הקברות קבורים גם מנהיגים יהודיים וציונים ואנשי דת בולטים מהעבר כמו: הסופרים י.ל.פרץ,ש.אנסקי,יעקב דינזון,(בנקודה המתקראת אוהל פרץ או מאוזוליאום שלושת הסופרים ) הקבורים יחדיו,כמו כן קבורים במקום : אברהם שלום פיינברג ("הר שלום") ועליו מצבה בדמות גל של ספריו ,

מייסד וממציא שפת האספרנטו לודוויג זמנהוף,שחקני תיאטרון מפורסמים, וראש היודנראט בגטו ורשה אדם צ'רניאקוב , בבית הקברות ניצבת אנדרטה לזכר לוחמי תנועת הבונד במרד גטו ורשה , אדמו"רים רבים ורבנים .


 
 
 
בניית אתרים - שרקור