דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

הקמת ארגון בר גיורא ולאחריו ארגון השומר

 

ההחלטה של אנשי המושבות היהודיות בארץ ישראל להגן על עצמם ורכושם הן באמצעים משלהם אך בעיקר להשתמש בשכירים ערביים,צרקסיים,דרוזים,מוגרבים ואפילו חבשים שלצורך שכירתם ומתן שוחד לראשי שבטים ובעלי שררה בין הפלאחים הערביים,השתמשו המתיישבים בכספים שהגיעו מכיסיו של הברון רוטשילד באמצעות קרן פיקא , אלא שבתחילת המאה העשרים העביר הברון את הקרן לקרן חדשה (ישנה) שנקראה פיק"א וכספי השמירה והשוחד הופסקו.

מצד שני חוסר תשלום השוחד והתנאים הקשים של הפלחים הערבים הגבירו את ההתנכלות למושבות היהודיות ,כתוצאה מכך נוצר כורך קיומי להקמת כוח שיוכל לשמור ולהרתיע את הערבים ממעשי שוד אלו.


לחגיגת השוד והגזל הצטרפו השומרים הערביים עצמם שנשכרו להגן על השדות והרכוש היהודי,כאשר ראו זאת המתיישבים גמלה בהם ההכרה כי נדרשת שמירה יהודית לרכושם וחייהם,חיזוק לרעיון ההגנה העצמית נתווסף בעת הגעת מתיישבי העלייה השנייה שהקימו כוחות הגנה עוד בקהילותיהם ברוסיה מפאת הפרעות שחוו שם.

לצורך הגשמת הרעיון וכיבוש השמירה היהודית במושבות,הגו יצחק בן צבי וישראל שוחט ממייסדי ארגון ההגנה בר גיורא,והאידיאולוגיים של הרעיון השמירה העברית ,על פי הסיסמא "בדם ואש נפלה יהודה ובדם ואש תקום",אנשי בר גיורא החליטו לקרוא לכינוס סודי להקמת ארגון השומר,שבו השתתפו גם : צבי בקר ,אלכסנדר זייד,ישראל גלעדי,יחזקאל ניסוב והשלימה את רשימת המתכנסים רעייתו של ישראל שוחט הגברת מניה שוחט . 
 
 
בניית אתרים - שרקור