דף הבית   מפת אתר   צור קשר
 
 
 
 
 

בית הכרם קו המים השכונתי

 

בעת שהוקמה השכונה ,חברת המים העירונית בפיקוח ממשלת המנדט ,הסכימה לבקשת ועד השכונה לחברם לקו המים העירוני בחיבור ראשי ,אך לא הסכימה להקמת מערכת הצנרת בתוככי השכונה , אי לכך הקים ועד השכונה את צנרת המים השכונתית לבד, ושלטונות המנדט בעת שהקימו מחנות צבא באזור השכונה  בקשו להשתמש במערכת העירונית לאספקת מים לכוחותיהם , בקשו בכול פעם רשות מועד השכונה וקבלו אותה להשתמש בקו השכונתי לצרכי שלטונות המנדט  בשכונה.

בעת שנגמרה בניית עשרים ותשע הבתים הראשונים בשנת 1924 בשכונה והחל חיבורם הפרטני למערכת השכונתית, התחלפה שליטת הנהלת חברת המים העירונית מידי שלטונות המנדט ונמסרה לרשות המים העירונית בלבד בכפיפות לעירייה.

מצב חדש זה הביא לשינוי נוקשה ביחסם של מועצת העיר ,כלפי השכונות היהודיות שהוקמו מחוץ לחומות העיר העתיקה,במיוחד במחיר לקוב מים שהוזרם לברכה האגירה השכונתית,למרות שוועד השכונה פנה לעייריה לקביעת מחיר מוסכם כמחיר שכונתי למים שמוזרמים במערכת מים פרטית, שגם באם תתקלקל תיקונה יגיע מכיס התושבים ולא מן העירייה כמערכת פרטית.

העירייה המשיכה לדרוש כי המערכת הפרטית תועבר כרכוש העירייה, ובנוסף כי חוזי המים יערכו פרטנית לבתי התושבים ולא כישות שכונתית אחת, לאחר חודשיים של דיונים יצאה החלטה חד משמעית מהעירייה לביצוע דרישותיה , דבר שגרר שוב התנגדות ועד השכונה,הגדילה אך במלכת ההשתלטות העירייה וערכה חוזים אישיים לדייר השכונה שלחה להם חשבונות אישיים לתשלום והלאימה את רכוש התושבים (מערכת המים הפרטית ) לרשותה .

בשנת 1924 עם סיום בניית הבתים הראשונים,נשלחה דרישת תשלום מופרזת מהעירייה לוועד תושבי בית הכרם ,אך הדרישה המקוממת הנוספת שהייתה לעירייה ,הייתה להעביר לידיה את המערכת הפרטית שהוקמה על ידי התושבים בשכונהמכספם,(למרות שאת הצנרת הניחו מכיסם ולא מכסף העירייה) ,הוועד ובראשם מר האפט ,שלח מכתב תשובה לעירייה ובה פרט את הסיבות ,לסירוב תושבי השכונה לדרישות אלו, כמובן שהעירייה לא השיבה תשובה לוועד השכונה , במקום תשובה זומן ראש הוועד האפט למשרדי העירייה ושם נמסר לו כי באם לא יענו לדרישתם ינותקו מקו המים העירוני .

כיוון שסירבו שוב לדרישות, נתן ראש העיר נששבי הערבי, הוראה לנתק את המים לשכונה מרשת המים העירונית ביום שישי בחודש מרץ 1924,בטענה שאם תושבי השכונה מסרבים להעביר לרשות העירייה את המערכת הפרטית של המים ,אין העירייה חייבת לספק מים לשכונה לציוד שאינו שלה, כך שנותרו התושבים ללא מים ובצר להם הזעיקו את חברי הועד היהודי בעירייה בראשות מר מיוחס.

צעד ניתוק המים לשכונת בית הכרם , קומם את הציבור היהודי בשכונות שמחוץ לחומות וטענות ליחס מפלה של השלטון הערבי המקומי, כנגד השכונות היהודיות ,מר מיוחס וחברי המשלחת שנבחרה למשא ומתן כנגד העירייה ,החל בעבודתו המים הוחזרו לשכונה ונותקו לסירוגין שוב ושוב , על פי התקדמות המשא ומתן עם נכבדי היהודים.

המשא ומתן עלה על שרטון ובצר להם פנתה משלחת נכבדי העדה היהודית למושל הבריטי שיפעל כנגד הדרישות המוגזמות של אנשי העירייה, ובעיקר כנגד נשק ניתוק המים לשכונה שלמה שעלולה לעכב את המשך התפתחותה , אחרית הדבר שהמושל הבריטי נכנס לעומק הקורה והנושא הגיע לפתרון.


 
 
 
בניית אתרים - שרקור